Drukuj

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Tytuł oferowanego seminarium: Funkcjonowanie sektora finansów publicznych

Zwięzły opis tematyki seminarium:

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne II stopnia

 

Prof. UEK dr hab. Łukasz Popławski

Tytuł oferowanego seminarium: Problemy ekonomii sektora publicznego i efektywność podmiotów publicznych

Zwięzły opis tematyki seminarium:

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne II stopnia

 

Dr Katarzyna Maj-Waśniowska

Tytuł oferowanego seminarium: Sektor finansów publicznych w Polsce

Zwięzły opis tematyki seminarium:

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia

Dr Katarzyna Owsiak

Tytuł oferowanego seminarium: Finanse publiczne - stan dotychczasowy - perspektywy rozwoju

Zwięzły opis tematyki seminarium:

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne II stopnia

 

Dr Marzena Piszczek

Tytuł oferowanego seminarium: Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce

Zwięzły opis tematyki seminarium:

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne II stopnia

 

Dr Piotr Podsiadło

Tytuł oferowanego seminarium: ...

Zwięzły opis tematyki seminarium:

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studnia niestacjonarne I stopnia

 

Dr Piotr Sołtyk

Tytuł oferowanego seminarium: Problemy i kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce

Zwięzły opis tematyki seminarium:

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia