Katedra
Finansów Samorządowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Publikacje Dług lokalny w teorii i praktyce
Drukuj PDF

Dług lokalny w teorii i praktyce. Maria Kosek-Wojnar

Dług lokalny w teorii i praktyce

Redakcja naukowa: Maria Kosek-Wojnar

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Kraków, 2007 r.

W książce podjęte zostały rozważania dotyczące problemów, które pociąga za sobą zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego. przedmiotem zainteresowania autorów opracowania są m.in. motywy zaciągania pożyczek komunalnych, form, w jakich mogą być zaciągane, oraz skutków, jakie powoduje zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego. Do skutków należy pojawienie się długu lokalnego, który determinuje konieczność zarządzania nim. Autorzy przedstawiają zagadnienia związane z: teorią długu lokalnego, wybranymi rodzajami ryzyka i sposobami jego ograniczania, zdolnością kredytową jednostek samorządowych. Dokonano również przeglądu instrumentów dłużnych, a także dylematów, jakie stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego przy wyborze konkretnego instrumentu. Opracowanie zawiera także charakterystykę procedur zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i innych krajach europejskich, w zakresie motywów i granic zadłużania się, poziomu długu lokalnego i jego struktury.