Katedra
Finansów Samorządowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Problematyka seminaryjna
Drukuj PDF

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Tytuł oferowanego seminarium: Funkcjonowanie sektora finansów publicznych

Zwięzły opis tematyki seminarium:

 • Funkcjonowanie budżetu państwa (źródła dochodów, zakres wydatków, problematyka deficytu budżetowego i długu publicznego)
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Systemy ubezpieczeń społecznych
 • Finansowanie ochrony zdrowia
 • Systemy podatkowe
 • Finanse Unii Europejskiej (konstrukcja budżetu, charakterystyka funduszy unijnych, zasady przekazywania środków)

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne II stopnia

 

Prof. UEK dr hab. Łukasz Popławski

Tytuł oferowanego seminarium: Problemy ekonomii sektora publicznego i efektywność podmiotów publicznych

Zwięzły opis tematyki seminarium:

 • Kierunki rozwoju ekonomii sektora publicznego w Polsce
 • System ekonomiczny jako zbiór instytucji
 • Pojęcie instytucji i instytucjonalizm
 • Rola państwa w gospodarce – zakres i finansowanie działalności państwa
 • Zawodność rynku
 • Problem dóbr publicznych i prywatnych ich pochodne
 • Finanse podmiotów sektora publicznego
 • Efektywność podmiotów sektora publicznego
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw działających w obszarze sfery publicznej
 • Samorząd wojewódzki – jego funkcje i podmioty
 • Gospodarka komunalna i jej podmioty
 • Partnerstwo publiczno- prywatne i inne rozwiązania 

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne II stopnia

 

Dr Katarzyna Maj-Waśniowska

Tytuł oferowanego seminarium: Sektor finansów publicznych w Polsce

Zwięzły opis tematyki seminarium:

 • Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce
 • Racjonalizacja wydatków publicznych
 • Metody zarządzania środkami publicznymi
 • Problemy budżetu państwowego a wyzwania na przyszłość
 • Dług publiczny, deficyt budżetowy
 • Finansowanie usług społecznych (edukacja, ochrona zdrowia, kultura)
 • System podatkowy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
 • Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego w Polsce
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Funkcjonowanie trzeciego sektora w Polsce

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia

Dr Katarzyna Owsiak

Tytuł oferowanego seminarium: Finanse publiczne - stan dotychczasowy - perspektywy rozwoju

Zwięzły opis tematyki seminarium:

 • Finanse publiczne
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Sektor publiczny
 • Polityka finansowa
 • Administracja publiczna
 • Ekonomia społeczna
 • Współczesne koncepcje państwa

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne II stopnia

 

Dr Marzena Piszczek

Tytuł oferowanego seminarium: Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce

Zwięzły opis tematyki seminarium:

 • Finanse
 • Finanse publiczne
 • Finanse samorządowe
 • Metody budżetowania
 • Efektywność usług komunalnych
 • Efektywność i sprawność administracji publicznej
 • Zarządzanie sektorem publicznym.
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Zarządzanie spółkami Skarbu Państwa

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studnia niestacjonarne I stopnia
Studnia niestacjonarne II stopnia

 

Dr Piotr Podsiadło

Tytuł oferowanego seminarium: ...

Zwięzły opis tematyki seminarium:

 • .....

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studnia niestacjonarne I stopnia

 

Dr Piotr Sołtyk

Tytuł oferowanego seminarium: Problemy i kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce

Zwięzły opis tematyki seminarium:

 • Kierunki rozwoju systemu finansów publicznych w Polsce
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie długiem publicznym
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa organizacji publicznej 
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Fundusze unijne
 • Zarządzanie budżetem jednostki samorządu terytorialnego
 • Gospodarka komunalna
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
 • Dyscyplina finansów publicznych  

Adresaci oferty:

Wydział Finansów i Prawa
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia